Sunday, January 4, 2009

Nya realiaböcker om Kina

 
  
Gleerup förlag har en ny serie fina realiaböcker om Kinas historia, samhälle och kulturtraditioner ämnade för svenska gymnasieelever. Jag har agerat bildredaktör för serien som jag varmt rekommenderar. De första två titlarna har nyligen kommit ut och jag bifogar här en beskrivning från förlagets webbsida. (Sista två titlarna kommer ut under 2009): 

Kina - äldre historia är skriven av Björn Kjellgren.
Boken tar upp äldre kinesisk historia fram till kejsardömets fall 1912. Här kan man bland annat läsa om hur Kina blev Kina, om vetenskap och utbildning i kejsardömet och om hur och varför kejsardömet till slut föll. 
Hårdband, 80 sidor. ISBN: 40663702.

Kina idag, författare: Almén, Marina Svensson, Bertil Lundahl, Björn Kjellgren
Kina - idag ser på dagens Kina ur flera olika perspektiv: inrikes och utrikespolitik i Kina, sociala frågor och mänskliga rättigheter samt den ekonomiska supermakten.
Den ekonomiska och sociala utvecklingen i Kina de senaste 30 åren är unik - aldrig någonsin har så många tagit sig så snabbt ur nöd och fattigdom. Samtidigt har de ekonomiska klyftorna aldrig varit så stora. Kina - idag berättar om utveckling, samhällsklimat och institutioner i ett land som kanske mer än någonsin är paradoxernas land. Kina är världens största diktatur men samtidigt har det kinesiska samhället aldrig sedan Folkrepublikens grundande 1949 varit öppnare.
Boken redogör för de ekonomiska och sociala reformerna och drivkrafterna bakom dem. Den kinesiska utvecklingens positiva och negativa konsekvenser analyseras både ur ett kinesiskt och ett internationellt perspektiv.
Hårdband, 80 sidor. ISBN 40663610.

Kina - Modern historia, Björn Kjellgren
Boken täcker i princip 1900-talets historia. Den handlar om kampen mellan nationalister och kommunister, om Kina och Japan och om folkrepubliken under Mao. Boken avslutas med det post-maoistiska Kina. 
Hårdband. ISBN: 40663726

Kina - Kultur och tradition, Björn Kjellgren
Boken börjar med att diskutera vad som skulle kunna kallas ”kinesisk kultur”. Boken går sedan igenom de tre lärorna: konfucianism, daoism och buddhism och de kinesiska traditioner som är förknippade med dem. Slutligen berättar boken om viktiga företeelser som mat och dryck, fester och folknöjen – både gamla och nya.
Hårdband. ISBN: 40663733.

No comments:

Post a Comment