Sunday, January 4, 2009

Ralph Kiggell prints


All prints/photos  ©Ralph Kiggell/www.ralphkiggell.com

Here are a number of Ralph Kiggell's blockprints. I have deliberately left out the names of the prints. I want you to go to his website and explore it and see all the wonderful images there. For more about Ralph look at the entry from Jan 4, 2009 "Woodblock printmaking with artist Ralph Kiggell". Please enjoy. 

Woodblock printmaking with artist Ralph KiggellAll photos ©Ingrid Booz Morejohn
A couple of weeks ago we had the wonderful opportunity to witness how traditional Japanese woodblock printing was done by one of the best, artist Ralph Kiggell. Ralph is an old friend from Hong Kong days where we used to work together in publishing. For several years now he has concentrated on perfecting his technique as a printer and artist. He has studied with numerous Japanese printmasters and today creates the most wonderful images: industrial landscapes of advertising hoardings, power lines, water towers and cityscapes; but also ferns, bracken, lotus flowers and pagodas. I love his pairings of pagodas, water towers and chimney stacks. The colors are absolutely wonderful and the shapes swirling, bold and fluid. The subjects are mostly set in Asia and coincide very much with subjects that I am fascinated with in photography - industrial landscapes, iconic cultural images and details. He also does book illustrations - the most superb being "Leading the Cranes Home", illustrations of orientalist Arthur Waley's translations of Chinese poems. (The Old Stile Press. ISBN 0907664). 

We visited him in his studio in Bangkok and he showed Emy (9 yrs) and Burton (11 yrs)  how to make a print. He then let Burton have a go himself. Burton quickly drew a gecko on a piece of rubber tree wood and then cut out (with Ralph's help) the image, inked it and then printed it by rubbing a "baren" over the paper that had been placed on the block. It was all finished by simply peeling off the finished print from the wood. The experience for all of us was wonderfully rewarding.

Kinakunskap


När vi väl är inne på böcker om Kina, dess historia och kultur är det lika bra att även nämna författaren Björn Kjellgrens förträffliga "handbok" om Kinas kultur och samhälle, Kinakunskap (ISBN 9144014457) som gavs ut år 2000 på Studentlitteratur. Fast den har några år på nacken håller den fortfarande och borde absolut finnas med som basbok i varje kinaintresserades bibliotek. 

Här är förlagets beskrivning av innehållet:

Shanghai • Beijing • Hongkong • Taiwan • Tibet
Sidenvägen • Gula floden • De odödligas öar
Gule kejsaren • Konfucius • Deng Xiaoping
Orakelben • Kalligrafi • Teckenetymologier
Mandarin • Kantonesiska • Tibetanska • Bai
Reformpolitik • Arbetslöshet • Korruption
Daoism • De tretton klassikerna • Tryckstilar
Skolsystem • Inflation • Wokning • Drakens år

Detta och mycket annat mellan dessa två pärmar.
"Kinakunskap" sträcker sig tvärvetenskapligt över tid och rum. Med tonvikten lagd på dagens kinesiska förhållanden är detta en omfattande introduktion skriven för blivande sinologer, samhällsvetare och andra intresserade.
"Kinakunskap" fungerar också som en handbok för den som i yrket behöver fakta om landet eller snabbt sätta sig in i kinesiska förhållanden."

Nya realiaböcker om Kina

 
  
Gleerup förlag har en ny serie fina realiaböcker om Kinas historia, samhälle och kulturtraditioner ämnade för svenska gymnasieelever. Jag har agerat bildredaktör för serien som jag varmt rekommenderar. De första två titlarna har nyligen kommit ut och jag bifogar här en beskrivning från förlagets webbsida. (Sista två titlarna kommer ut under 2009): 

Kina - äldre historia är skriven av Björn Kjellgren.
Boken tar upp äldre kinesisk historia fram till kejsardömets fall 1912. Här kan man bland annat läsa om hur Kina blev Kina, om vetenskap och utbildning i kejsardömet och om hur och varför kejsardömet till slut föll. 
Hårdband, 80 sidor. ISBN: 40663702.

Kina idag, författare: Almén, Marina Svensson, Bertil Lundahl, Björn Kjellgren
Kina - idag ser på dagens Kina ur flera olika perspektiv: inrikes och utrikespolitik i Kina, sociala frågor och mänskliga rättigheter samt den ekonomiska supermakten.
Den ekonomiska och sociala utvecklingen i Kina de senaste 30 åren är unik - aldrig någonsin har så många tagit sig så snabbt ur nöd och fattigdom. Samtidigt har de ekonomiska klyftorna aldrig varit så stora. Kina - idag berättar om utveckling, samhällsklimat och institutioner i ett land som kanske mer än någonsin är paradoxernas land. Kina är världens största diktatur men samtidigt har det kinesiska samhället aldrig sedan Folkrepublikens grundande 1949 varit öppnare.
Boken redogör för de ekonomiska och sociala reformerna och drivkrafterna bakom dem. Den kinesiska utvecklingens positiva och negativa konsekvenser analyseras både ur ett kinesiskt och ett internationellt perspektiv.
Hårdband, 80 sidor. ISBN 40663610.

Kina - Modern historia, Björn Kjellgren
Boken täcker i princip 1900-talets historia. Den handlar om kampen mellan nationalister och kommunister, om Kina och Japan och om folkrepubliken under Mao. Boken avslutas med det post-maoistiska Kina. 
Hårdband. ISBN: 40663726

Kina - Kultur och tradition, Björn Kjellgren
Boken börjar med att diskutera vad som skulle kunna kallas ”kinesisk kultur”. Boken går sedan igenom de tre lärorna: konfucianism, daoism och buddhism och de kinesiska traditioner som är förknippade med dem. Slutligen berättar boken om viktiga företeelser som mat och dryck, fester och folknöjen – både gamla och nya.
Hårdband. ISBN: 40663733.

Thai massage

Photo ©Ingrid Booz Morejohn

Yesterday I was treated to a Full Body Scrub and Aroma Therapy Massage at the Healthland Spa, Sathorn in Bangkok. Wow, never had a massage like that. I have to admit that I've been a little bit of a wimp all of my massage life, sticking mostly to bone-cracking - but oh so good - Chinese foot massage and wonderful head massages at the hairdressers. Never really dared do the all out thing. But now I'm hooked. And thoroughly clean. 

Yak doodles

Photo ©Ingrid Booz Morejohn

I live in an apartment complex with lots of different people and nationalities, good neighbors mostly, especially after the earthquake in May last year. Among the more colorful are the many Tibetans both from the TAR itself and from Western Sichuan. Usually you can see where they live from the balconies sporting prayer flags, meditation cushions and hanging meat. And by the yak doodle in our elevator, scrapped into the metal door.