Tuesday, April 14, 2009

Pickled bullfrog


©Paddy Booz

On Sunday we went to Jia Jönsson's 40th birthday party at Pinde Bar, in the (since last year) newly deconstructed/reconstructed Kuanzhai Xiangzi in Chengdu. Pinde Bar specializes in western food and a wide selection of imported and domestic beers. The food was just fine, but our eyes quickly latched onto the buffet sign for pào jiāo niú  牛蛙: pickled bullfrog. This particular dish is for bullfrog in a kind of Sichuan chili-pepper pickle sauce. I seem to remember that I prefer my bullfrog in a French cream sauce but last time I ate bullfrog was in 1969 so I'm not too clear about it.

# 58 Today's picture Goldfish


Goldfish kites, Jinli Street, Chengdu 090414 ©Ingrid Booz Morejohn

Fisken är en av de vanligaste och viktigaste symbolerna i Kina, laddad med löftet om rikedom, överflöd och välstånd då alla delar samma uttal, yu. Fisken har avbildats genom hela Kinas historia eftersom den alltid har varit en betydande näringskälla. En landsdel som har ett överflöd av rikedomar kallas för "fisk- och rislandet", (yú mǐ zhī xiāng 鱼米之乡) . Guldfisken (jīn yú 金鱼), som här avbildad på två drakar, är den ultimata penningsymbolen. Jīn 金 betyder guld och fisk, yú 鱼, rimmar på överflöd, yù 裕, med andra ord "ett överflöd av guld". Därför ser man ofta en skål med guldfiskar placerad vid affärskassan, eller enorma krus och till och med fiskedammar fulla av guldfiskar eller koikarpar i hotelll och flotta restauranger.