Sunday, December 7, 2008

Vietnam FILM SUGGESTIONS

©Ingrid Booz Morejohn

When I lead a tour I often recommend movies that can be watched either before the tour or after as a way of deepening the travel experience and aiding in understanding a little more about the country, it's people and it's culture. It is also a way of extending the journey when you've returned home - the movie recapturing a mood, atmosphere or even a smell or taste sensation. 

The list below is by no means complete and I have not seen every movie so can't fully vouch for either the quality or the message sent. Vietnam is also unique in that most of the English language movies about the country deal with the Vietnam war, unfortunately tending to forget that Vietnam is first a country and a people and second the setting for two of the most horrible wars of the  20th century.  I caution readers to be prepared for some very disturbing and potentially upsetting scenes. If you have further recommendations please feel free to post any film names as a comment below. (Svenska läsare: många av dessa filmer kan lånas på biblioteken hemma och i princip alla kan köpas på webbbutiker. Fördelen med att låna filmerna i Sverige är att dem då är textade på svenska.)

Vietnamese (or foreign co-produced) movies:

Trilogy by Vietnamese director Anh Hung Tran:
The Scent of Green Papaya (Doften av grön papaya. Setting: Vietnam but filmed entirely on a soundstage in France! 1994)
Cyclo (Setting: Saigon, 1995)
Vertical Ray of the Sun (När solen står som högst, 2000, Setting: Hanoi, Halong Bay etc)
Three Seasons (1999, director: Ngoc Hiep Nguyen)
The Buffalo Boy (2004, director Minh Nguyen-Vo)
The White Silk Dress (2007, director Luu Huynh)
Oh, Saigon (2007, director Doan Hoang)
Journey from the Fall (2007, director Ham Tran)

Foreign produced movies set in Vietnam but not dealing directly with the war:
Indochine (1992, starring Catherine Deneuve, filmed partially in Halong Bay)
The Lover (Älskaren, 1992) (setting: Mekong Delta)
The Beautiful Country (2004)

Selection of foreign (non-vietnamese) movies that in some way deal with the Vietnam War:

The Green Berets (1967)
Go Tell The Spartans (1978)
Coming Home (released 1978)
Apocalypse Now (1979)
Deer Hunter (1978)
Platoon (2002)
Born on the Fourth of July (1989)
Hamburger Hill (1987)
Full Metal jacket (1987)
A Bright Shining Lie (1998)
Siege of Firebase Gloria (1989)
Who'll Stop the Rain (1978)
Tigerland (2000)
84C MoPic (1989)
The fog of War (2003)
Path to War (2002)
The Quiet American (Den stillsamme amerikanaren. Setting Saigon 2002)
Hanoi Hilton (1987)
Forrest Gump (1994)
Heaven and Earth  (1993) 
Good Morning, Vietnam (1987) 
Casualties of War (1989) 
We Were Soldiers (2002)

Photo sales at CIWC Christmas BazaarI just came back from one month in Vietnam, Thailand, Laos and Cambodia and have a lot of catching up to do. Keep your eyes peeled the next couple of weeks to catch new photos, postings and travel info to these extremely interesting countries. I'll be writing about bamboo rats, grasshoppers and mouse deer, Buddhist caves and dancing apsaras, hidden rocks and shoals on the Mekong, sailing amongst the karst islands of Halong Bay, lingering sorrow in Cambodia and shy smiles in Laos, Laotian coffee versus Vietnamese and tropical fruits like Nipa palm, jackfruit and pink pomelo...

But first some good news: we had great success with selling photos at the Third Annual CIWC Christmas Bazaar: 32 prints sold! That means around 7,000 RMB (about 1000 USD) will be given to the two charities working with the Sichuan earthquake victims. If anyone still wants photos please feel free to continue placing orders. All money will go to the quake charities. Thanks for all the support!

Photo: An afternoon bath in the Mekong, Luang Prabang, Laos

Bibliotekstjänst recension: Kinesiska symboler

Det är viktigt med en bra recension från Bibliotekstjänst då den ligger till grund för de olika bibliotekens inköp. Min första bok Resa till Kina fick en mycket bra recension och biblioteken svarade med att köpa in ovanligt många böcker - 500 st. Vi får se vad det blir för respons med följande recension av Kinesiska symboler:

"Här förklaras vad som ligger bakom många av de symboler och lyckotecken man möter till vardags i Kina. Omdöme: Ingrid Booz Morejohn har arbetat som reseledare i Kina och är numera också bosatt där. Hon har tidigare gett ut Resan [sic] till Kina (2006). Hon har i denna bok om kinesiska symboler valt att fokusera på åtta grundläggande begrepp, såsom lycka, långt liv, frid och belöning. Först ger hon en mer historisk och etymologisk bakgrund till ordet, tecknet och funktionen. Sedan visar hon vilka djur, fenomen, föremål eller t.o.m. maträtter som förknippas med begreppet och alltså fungerar som ett slags överförda symboler. Här kan vi läsa att sallad är symbol för rikedom medan selleri står för framgång i jobbet. Hon lyckas med denna struktur ge mening på ett djupare plan. Ordets uttal och skrivtecknets utseende visar sig vara nyckeln till symbolvärldens uppbyggnad. Både Kinaresenärer och konstintresserade kan här finna mycket matnyttigt. En kort källförteckning avslutar boken som har ett medryckande språk. Färgfoton av människors vardagsliv ger konkretion. - Ulf Lindgren"