Sunday, December 7, 2008

Bibliotekstjänst recension: Kinesiska symboler

Det är viktigt med en bra recension från Bibliotekstjänst då den ligger till grund för de olika bibliotekens inköp. Min första bok Resa till Kina fick en mycket bra recension och biblioteken svarade med att köpa in ovanligt många böcker - 500 st. Vi får se vad det blir för respons med följande recension av Kinesiska symboler:

"Här förklaras vad som ligger bakom många av de symboler och lyckotecken man möter till vardags i Kina. Omdöme: Ingrid Booz Morejohn har arbetat som reseledare i Kina och är numera också bosatt där. Hon har tidigare gett ut Resan [sic] till Kina (2006). Hon har i denna bok om kinesiska symboler valt att fokusera på åtta grundläggande begrepp, såsom lycka, långt liv, frid och belöning. Först ger hon en mer historisk och etymologisk bakgrund till ordet, tecknet och funktionen. Sedan visar hon vilka djur, fenomen, föremål eller t.o.m. maträtter som förknippas med begreppet och alltså fungerar som ett slags överförda symboler. Här kan vi läsa att sallad är symbol för rikedom medan selleri står för framgång i jobbet. Hon lyckas med denna struktur ge mening på ett djupare plan. Ordets uttal och skrivtecknets utseende visar sig vara nyckeln till symbolvärldens uppbyggnad. Både Kinaresenärer och konstintresserade kan här finna mycket matnyttigt. En kort källförteckning avslutar boken som har ett medryckande språk. Färgfoton av människors vardagsliv ger konkretion. - Ulf Lindgren"

No comments:

Post a Comment