Saturday, January 10, 2009

Kinesiska nyåret: Dörrverspar


Lijiang ©Ingrid Booz Morejohn

Dagarna före kinesiska nyåret fixas och fejas det. Man städer framför huset och nyårsafton pyntar man ytterdörren med införskaffade vårverspar (chunlian), och dörrprydnader, antingen lyckotecknet (fu-tecknet) eller radarparet dörrgudarna (mer om dessa kommer i ett senare inlägg). Chunlian är en speciell typ av duilian (verspar). Chun betyder vår på kinesiska och chunlian är oftast skrivna i svart bläck på röd bakgrund men kan även vara skrivna i guld. Verserna byggs upp av ett jämnt antal tecken på båda sidor och är oftast fyra, fem eller sju tecken långa. Första raden i versen är den som hänger till höger och andra raden är den som hänger till vänster. Texten består av lyckönskningar för hemmet (eller företaget). Ovanför dörren klistras ytterligare en liten vers med bara fyra tecken, en kort sammanfattning av de längre sidoverserna. Det är mycket noga hur texten är uppbyggd. Det finns ett rikt förråd av standardverser, men det går även att komponera egna.  

Läs mer i Kinesiska symboler och På kinesiskt vis, Ica bokförlag.

No comments:

Post a Comment