Sunday, February 15, 2009

Chinese numerological superstition: Nine Kinesiska lyckotal: Nio


Orchard Villas, Chengdu Feb 14, 2009 ©Ingrid Booz Morejohn

Siffran nio är oerhört viktig i kinesiskt tänkande. Det är det högsta ensiffriga talet (i 10-systemet och det kraftigaste yangtalet. Traditionellt var nio kejsarens tal. Det var bara kejsaren som kunde bära kläder med nio drakar på och ta från tallrikar målade med nio drakar. I Förbjudna staden i Beijing, Himmelens tempel, Sommarpalatset osv. finns ett genomgående siffertänkande. I Förbjudna staden finns nio stora knoppar vågrätt och lodrätt på de enorma röda portarna. I en av gårdarna finns en andeskärm med nio svävande drakar (jiulongbi). Det är ingen slump att det sägs finnas 9 999 rum i hela palatset eftersom det är bara himlen som kan ha 10 000 rum (egentligen finns drygt 8 800 i hela palatsanläggningen). 

Nio, jiu (九), är likljudande med "långvarig", jiu (久), och förknippas därmed med långt liv. Både den 09.09.1999 och den 19.09.1999 var speciellt lyckobringande dagar i Kina där många valde att förlova eller gifta sig då chansen ökades att deras kärlek skulle  stå sig i all evighet. Jiu kan också betyda "bara, enbart", jiu. Således kan sifferkombinationen 5917 (wu jiu yao qi) på tex en bil nummerskylt tolkas = "jag vill bara ha pengar", wo jiu yao qian. Den nionde dagen i den traditionella kalenderns nionde månad är "Dubbelnian", Chongyangjie, allmänt firad som Pensionärernas dag. I ett av Kinas gamla bokverk, Herr Lüs kommentarer till Vår- och Höstannalerna (Lüshi Chunqiu), som sammanställdes för ca 2 200 år sedan, beskrevs världen så här: Himlen har nio fält, jorden har nio regioner, landet har nio berg, bergen har nio pass, i havet finns nio öar. Nummer nio självt är något mysko: alla multiplar med nio resulterar i att siffrorna när de läggs ihop blir nio: t.ex. 9 x 3 = 27 = 2 + 7 = 9. (Undantaget är 0 x 9 = 0). En nummerskylt med fem nior är mycket eftertraktat i Kina och kostar således mycket pengar under bordet eller en speciell kontakt på Myndigheten för fordonsregistrering!

English: The number nine is one of the most important numbers in Chinese numerological superstition. It's the highest single digit number, rich in yang, and was traditionally reserved for use by the emperor. Only he could wear clothing embroidered with nine dragons and eat from plates decorated with these nine heavenly creatures. The Forbidden City, Temple of Heaven, Summer Palace are full of "nine combinations", nine massive door studs both vertical and horizontal on the huge palace doors, spirits wall decorated with nine dragons (jiulongbi) and supposedly 9,999 rooms, as only heaven could have 10,000. (There are actually only about 8,800 rooms in the palace). 

Another reason why nine, jiu (九), is so important is because it's a homophone with jiu (久), a word meaning "a long time" in Chinese and thus is associated with long life. Dates that consist of many nines are auspicious for anyone getting married or engaged, the thought being that the relationship will get extra help to last forever or at least as long as possible. 090999 and 190999 were popular days when people flocked to the wedding license offices or proposed marriage. 

Car license plates with lucky numbers are especially sought after in China and either cost a lot of money, good luck at a license auction in the cities that have them, a fat bribe or a special connection in the Department of Motor Vehicles. The above combination of five nines should be interpreted as anything that the owner wants or desires will be theirs "forever". 

No comments:

Post a Comment