Tuesday, April 14, 2009

# 58 Today's picture Goldfish


Goldfish kites, Jinli Street, Chengdu 090414 ©Ingrid Booz Morejohn

Fisken är en av de vanligaste och viktigaste symbolerna i Kina, laddad med löftet om rikedom, överflöd och välstånd då alla delar samma uttal, yu. Fisken har avbildats genom hela Kinas historia eftersom den alltid har varit en betydande näringskälla. En landsdel som har ett överflöd av rikedomar kallas för "fisk- och rislandet", (yú mǐ zhī xiāng 鱼米之乡) . Guldfisken (jīn yú 金鱼), som här avbildad på två drakar, är den ultimata penningsymbolen. Jīn 金 betyder guld och fisk, yú 鱼, rimmar på överflöd, yù 裕, med andra ord "ett överflöd av guld". Därför ser man ofta en skål med guldfiskar placerad vid affärskassan, eller enorma krus och till och med fiskedammar fulla av guldfiskar eller koikarpar i hotelll och flotta restauranger. 

No comments:

Post a Comment