Thursday, January 15, 2009

Andeskärmar och FU: tecknet för lycka

Baoguang Temple, Xindu, Sichuan ©Ingrid Booz Morejohn

Vem behöver inte tur och lycka? I traditionellt kinesiskt tänkande tar man alla chanser man kan för att öka lyckan i sitt liv. Fu betyder inte bara lycka utan lika mycket tur, välsignelse och välstånd. För det anses givet att god tur oftast resulterar i större lycka. (Tur, fu, är också likljudande med ordet för rikedomar, fu, som skrivs med ett annat tecken). Fu-tecknet är ett vackert tecken, välformat och fylligt. Från början var det ett bildtecken som föreställde två händer som lyfter en kanna vin. Vinet var en gåva till gudarna som skulle skänka välsignelser. Med kinesiskans sätt att skriva med tecken kan man variera eller förstärka ett ords betydelse genom att ändra sättet att "kalligrafera" det. När således tecknet fu skrivs eller ritas med en rund, bullig form eller inuti en cirkel förmedlas budskapet av total eller fulländad lycka. Fu-tecknet är vanligt som utsmyckning vid ingången till tempel. Där ser man ofta folk som köar för att se om de kan närma sig muren och träffa tecknet med handen medan de blundar. Den som lyckas får lycka och välsignelse!

Läs mer Kinesiska symboler ©Ingrid Booz Morejohn, Forma Publishing

No comments:

Post a Comment